Leken, dansen, sången och slöjden

har långa traditioner på Nääs, midsommarfirandet är en stor folkfest. Veckan inför midsommar kan du uppleva den speciella stämningen på kurs i försommarvacker seminariemiljö, lära dig danserna och kanske delta i uppvisningarna.

Dags för årsmöte söndag 25/10. Här kan du hämta förra årsmötesprotokollet.

Kontakta oss gärna på tel. 0768-357899 eller e-post info@naassamfundet.se